ro
en
ua
Cacica - Informatii sociale

Pe teritoriul comunei convieţuiesc un număr de 4.464 locuitori, grupaţi în 1.488 gospodării. Comuna Cacica are in componenta 5 sate: Pirtestii de Sus cu 1.974 locuitori (in care se afla centrul civic), Cacica cu 1.413 locuitori, Solonetu Nou avand 729 locuitori, Maidan - 140 locuitori si Runcu cu 208 locuitori.

Cacica

Din populatia totala de 4.464 locuitori 2.176 sunt barbati, iar 2.288 femei. Structura populatiei pe varste este urmatoarea: intre 0 - 14 ani - 999 persoane, 15 - 19 ani - 300 persoane, 20 - 29 ani - 608 persoane; 30 - 39 ani - 632 persoane; 40 - 49 ani - 462 persoane; 50 - 59 ani - 439 persoane; iar peste 60 ani - 1.024 persoane.

Din punctul de vedere al etniei populatia comunei are o structura eterogena fiind compusa in proportie de 71,2% din români; 21,2% polonezi; 6,4% ucrainieni si 1,2% germani.

Repartitia populatiei in functie de culte este urmatoarea: 2.674 ortodocşi; 1.185 catolici; 330 greco-catolici si 275 penticostali.

Acest site a fost creat în cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-449.01.01.07  ” Promovarea valorilor culturale si a potentialului turistic in regiunea transfrontaliera romano-ucraineana prin infiintarea Complexului cultural-turistic “Casa Nationalitatilor” Cacica ”.